31 May 2013

Saturday, 01 June 2013

Rest Day.  If you have time, be sure to stretch and roll out.

Remember 1700 Group WOD on Sunday.

1 comment:

 1. dongtam
  game mu
  http://nhatroso.net/
  http://nhatroso.com/
  nhac san cuc manh
  tư vấn luật qua điện thoại
  dịch vụ thành lập công ty trọn gói
  văn phòng luật
  tổng đài tư vấn pháp luật
  thành lập công ty
  http://we-cooking.com/
  chém gió
  trung tâm ngoại ngữmiếng Cực phẩm Huyền Đan nhận được 22 ức, bản thân bỏ ra 20 ức mua cây Hắc xích, hiện tại cũng chỉ còn lại có 2 ức, trong chốc lát tại đấu giá ra hai quả Cửu phẩm Kim Đan, đoán chừng có thể bán được 30 ức, còn thiếu hơn 30 ức a, sao bây giờ?" Cúi đầu suy tư một lát, Tiêu Viêm trong lòng làm ra quyết định.

  Nếu như thiếu thì sẽ hùng ma hạch bù đắp, lúc trước mình từ chỗ Tiêu Ứng nhận được rất nhiều ma hạch. Cửu giai ma hạch hiện tại còn hơn 100 khỏa, dùng để xoay xở 30 ức hẳn không có vấn đề gì. Nếu không đủ chắc ta phải lấy miếng Đế cấp ma hạch kia thay thế thôi! Dù sao, "Khô Mộc Xà Đằng" kia mình bắt buộc phải có.

  Đợi cho Tiêu Viêm quyết định về sau, cái kia "Khô Mộc Xà Đằng" được đấu giá đã bắt đầu rồi...

  Tại ngắn ngủn một chiếc trà thời gian, cái kia gốc "Khô Mộc Xà Đằng" giá cả đã nhảy lên tới 23 ức, hơn nữa vẫn còn tiếp tục bay lên bên trong.

  ReplyDelete