29 May 2013

Thursday, 30 May 2013

Partner/Team WOD -

Partner with someone of similar fitness level.

Teams of 2: Accumulate 2000m of running. One runner at a time running 200m.  While one person is running the other person is squatting/holding a plank (alternating each time).  The non-running order will go squat(person 1), squat (person 2), plank (1), plank(2), etc.

Teams of 3: Accumulate 3000m of running. One runner at a time running 300m.  While one person is running the other people are squatting/holding a plank (alternating each time).  Order is Run, Plank, Squat in a continuous rotation.

For both versions, your score is the total number of squats completed. There is a 20 minute time cap for this workout.

Post scores to comments.

1 comment:

 1. đã đạt đến đỉnh phong lúc, mới giơ đôi bàn tay trắng nõn như ngọc kia lên, lớn tiếng nói: "Vật phẩm áp trục của lần đấu giá này chính là... phải . . là Viễn Cổ khôi lỗi luyện chế chi pháp!"

  "Khôi lỗi? Cái này có cái gì thật ly kỳ hay sadongtam
  game mu
  http://nhatroso.net/
  http://nhatroso.com/
  nhac san cuc manh
  tư vấn luật qua điện thoại
  dịch vụ thành lập công ty trọn gói
  văn phòng luật
  tổng đài tư vấn pháp luật
  thành lập công ty
  http://we-cooking.com/
  chém gió
  trung tâm ngoại ngữo? Luyện chế khôi lỗi người rất nhiều à? Ta sẽ luyện chế Đấu Tôn cấp bậc khôi lỗi!" Một vị có Đấu Thánh thực lực lão giả, nhếch miệng, khinh thường nói.

  "Ngươi cũng biết luyện chế khôi lỗi?" Linh Nhi nhẹ nhàng tiếng nói vang lên.

  "Đương nhiên!" Lão giả kia vuốt vuốt râu ria, ngạo nghễ nói ra.

  "Đã ngươi cũng biết luyện chế khôi lỗi, nghĩ như vậy tất nhiên cũng biết luyện chế đẳng cấp cao khôi lỗi đến cỡ nào không dễ dàng, ngươi có thể thấy được qua Đấu Thánh Đấu

  ReplyDelete